Reklamacje

Wszystkie towary w sklepie Aligoo.pl objęte są 24 – miesięczną gwarancją.
Aby zareklamować obuwie należy:
Zareklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem (pobierz formularz) wysłać na adres sklepu:

Aligoo.pl 
Ul. Belgradzka 48
02-793 Warszawa


Proszę podać przyczynę reklamacji (krótki opis uszkodzeń), swoje dane osobowe, dane kontaktowe i nr konta, na który ma być dokonany zwrot należności.
Należy dołączyć dowód zakupu . (jest podstawą do przyjęcia towaru do reklamacji).
Warunkiem skorzystania z reklamacji jest jej złożenie w terminie 2 miesięcy od daty wykrycia wady.
Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wysyłanie obuwia suchego i czystego.
Rozpatrzenie reklamacji
Reklamacje są rozpatrywane przez niezależnego rzeczoznawcę a jego opinia podpisana i opieczętowana jest dołączona do każdej rozpatrzonej pary.
O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Cię w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji obuwie zostanie naprawione, wymienione na nowe wolne od wad lub kwota zareklamowany towar zostanie zwrócona przelewem bankowym na wskazane, przez Kupującego, konto w ciągu 14 dni roboczych.
Pamiętaj!
Reklamacjom nie podlega:
naturalne zużywanie się obuwia,
uszkodzenia mechaniczne,
obicia, otarcia,
deformacje powstałe w wyniku niedopasowania buta do stopy,
uszkodzenie wynikłe z niewłaściwego użytkowania i nieodpowiedniej konserwacji,
przemakanie obuwia niezabezpieczonego membraną .